Aktiehandeln i AB Edsbyns Elverk (publ) stoppas den 3 november och återupptas den 4 november.

Ellevio informerade den 27 september 2021 om sin avsikt att lämna ett offentligt uppköpserbjudande till samtliga aktieägare i AB Edsbyns Elverk (publ) på 2111 kr per aktie. Styrelsen för Edsbyns Elverk har analyserat budet och rekommenderar aktieägarna att acceptera Ellevios erbjudande då det erbjudna priset bedöms vara förmånligt för aktieägarna.

Styrelsen i Edsbyns Elverk har därför kallat till en extra bolagsstämma den 3 november 2021 för att föreslå att stämman fattar de beslut som krävs för fullbordande av Ellevios bud. Under stämmodagen införs handelsstopp i aktien. Information om stämmans beslut meddelas efter stämmans avslutande för att möjliggöra handel fr o m den 4 november 2021.

Mer information om Ellevios bud finns att tillgå på Edsbyns Elverks respektive Ellevios hemsida.

För ytterligare information, kontakta gärna:
Björn Myhrberg, styrelseordförande
Tel: 070-259 29 99, e-post: bjorn.myhrberg@abersten.com

Nils Andersson, verkställande direktör
tel:070-344 57 42, e-post: nils.andersson@edsbynselverk.se