Nyheter

fredag, april 24, 2020 - 08:30 - 0 comment(s)
Aktieägare i AB Edsbyns Elverk (publ) 556015-7686 kallas härmed till årsstämma måndagen den 25 maj 2020 kl. 18.00 i Celsiushallen, Sporthallsvägen 9 i Edsbyn. Rätt att deltaga Aktieägare som önskar delta vid årsstämman skall vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktie­boken senast den 18 maj 2020. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att utöva sin r... + continue reading
onsdag, december 18, 2019 - 15:50 - 0 comment(s)
AB Edsbyns Elverk har redovisat ett delårsbokslut för tio månader under år 2019. Periodresultatet blev för koncernen totalt efter finansiella poster 3 073 kkr (4 260 kkr fg år) och för moderbolaget 1 166 kkr (941 kkr fg år). Så börjar nu 2019 att gå mot sitt slut. Det som för ett år sedan var en budget med ett antal förväntningar är nu en realitet, på gott och ont. I skrivbordslådan, eller... + continue reading
måndag, april 15, 2019 - 20:50 - 0 comment(s)
Kallelse till årsstämma Härmed kallas du till årsstämma i AB Edsbyn Elverk (publ) torsdag den 16 maj kl 18.00 i biografsalongen (Röda Kvarn), Edsbyn. Dagordningen hittar du längst ner i denna kallelse. Årsredovisning kommer att läggas ut på AB Edsbyns Elverks hemsida (www.edsbynselverk.se/finansiell-info) senast torsdag 2 maj. Med tanke på miljön ser vi gärna att årsredovisningen på hemsidan används.... + continue reading
Uthyrning av kontorslokaler
måndag, januari 28, 2019 - 11:02 - 0 comment(s)
Just nu har vi några lediga kontor som ni har möjlighet att hyra. Det är ljusa och moderna kontor, fullt möblerade och utrustade flera CAT-6 datauttag och Wifi. Förutom kontorsytan kan vi erbjuda er receptions och växeltjänst. Har ni behov av datalagring och serverkapacitet, backup, Internetaccess och säkerhet med brandvägg, så finns även det att tillgå. Vi har ett fullt utrustat konferensrum med möjlighet till video och... + continue reading
måndag, april 16, 2018 - 14:51 - 0 comment(s)
Aktieägare i AB Edsbyns Elverk (publ) 556015-7686 kallas härmed till årsstämma onsdagen den 16 maj 2018 kl. 18.00 i biografsalongen (Röda Kvarn), Edsbyn Rätt att deltaga Aktieägare som önskar delta vid årsstämman skall vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktie­boken senast den 9 maj 2018. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att utöva sin rösträtt p... + continue reading