Nyheter

måndag, april 15, 2019 - 20:50 - 0 comment(s)
Kallelse till årsstämma Härmed kallas du till årsstämma i AB Edsbyn Elverk (publ) torsdag den 16 maj kl 18.00 i biografsalongen (Röda Kvarn), Edsbyn. Dagordningen hittar du längst ner i denna kallelse. Årsredovisning kommer att läggas ut på AB Edsbyns Elverks hemsida (www.edsbynselverk.se/finansiell-info) senast torsdag 2 maj. Med tanke på miljön ser vi gärna att årsredovisningen på hemsidan används.... + continue reading
Uthyrning av kontorslokaler
måndag, januari 28, 2019 - 11:02 - 0 comment(s)
Just nu har vi några lediga kontor som ni har möjlighet att hyra. Det är ljusa och moderna kontor, fullt möblerade och utrustade flera CAT-6 datauttag och Wifi. Förutom kontorsytan kan vi erbjuda er receptions och växeltjänst. Har ni behov av datalagring och serverkapacitet, backup, Internetaccess och säkerhet med brandvägg, så finns även det att tillgå. Vi har ett fullt utrustat konferensrum med möjlighet till video och... + continue reading
måndag, april 16, 2018 - 14:51 - 0 comment(s)
Aktieägare i AB Edsbyns Elverk (publ) 556015-7686 kallas härmed till årsstämma onsdagen den 16 maj 2018 kl. 18.00 i biografsalongen (Röda Kvarn), Edsbyn Rätt att deltaga Aktieägare som önskar delta vid årsstämman skall vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktie­boken senast den 9 maj 2018. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att utöva sin rösträtt p... + continue reading
måndag, oktober 2, 2017 - 11:29 - 0 comment(s)
Under några dagar under vecka 40, så tömmer vi dammen vid Vallhaga kraftstation. Vi kommer att utföra service, och behöver därför sänka vattennivån rejält.  
onsdag, april 12, 2017 - 16:14 - 0 comment(s)
Aktieägarna i AB Edsbyns Elverk (publ) 556015-7686 kallas härmed till årsstämma torsdagen den 18 maj 2017 kl. 18.00 i biografsalongen, Edsbyn Rätt att deltaga Aktieägare som önskar deltaga i årsstäm­man skall vara registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 12 maj 2017. Aktieägare som har sina aktier förvaltar­registrerade måste för att utöva sin rösträtt p... + continue reading