Edsbyns Elverk har sålt sina tre vattenkraftverk till Downing Hydro Sweden.

Tillträde är planerat till slutet av januari 2022.
För att säkerställa en smidig övergång ska Edsbyns Elverk fortsätta att tillhandahålla drift- och underhållstjänster för kraftverken under åtminstone sex månader.

Ellevio förvärvade 95,3 procent av aktierna i Edsbyns Elverk i december 2021, och har redan börjat integrera koncernens elnät i Ellevios befintliga nät i Hälsingland. Eftersom Ellevio är ett elnätsföretag har planen hela tiden varit att sälja vattenkraftverken vidare till en ägare som är bättre lämpad att driva dessa.

Downing och Ellevio är båda sedan tidigare etablerade aktörer i regionen och kommer tillsammans att stärka elektrifieringen, utvecklingen av både elproduktion och -distribution för kunder i hela Hälsingland.

Downing Hydro Sweden AB är ett helägt dotterbolag till Downing Renewables & Infrastructure Trust PLC.
Se även Ellevios pressrelease