Helsinge Elhandels kundportfölj med cirka 5 500 kunder säljs till Fyrfasen Energi, ett energibolag med säte i Sveg. Affären innebär att kunderna flyttas över till Fyrfasen från 1 juni 2022. Helsinge Elhandels personal erbjuds anställning hos Fyrfasen och fortsätter vara stationerade i Edsbyn.

I slutet av 2021 blev det klart att elnätsföretaget Ellevio köper Edsbyns Elverk. Efter det har Ellevio letat nya ägare till elhandelsverksamheten och nu står det klart att det blir Fyrfasen Energi som förvärvar Helsinge Elhandels kundportfölj.  

Den lokala förankringen har varit viktig i diskussionerna mellan Ellevio och Fyrfasen. En central del av överenskommelsen är därför att Helsinge Elhandels personal blir kvar lokalt i Edsbyn. Även bland kunderna finns i många fall en stark koppling till Edsbyn och dess närområde.

Fyrfasen Energis vd Cecila Norberg kommenterar förvärvet:

        Vi ser det som en stor fördel att de anställda finns kvar i området. De besitter ovärderlig kompetens som skapar både trygghet och förtroende hos kunderna, samtidigt som vi får ta del av varandras erfarenheter inom elhandel. Vi är också övertygade om att det är bra för både kunder och anställda att vi är ett bolag som växer. Ett större bolag är bättre rustat att möta framtida utmaningar, såsom det ökade elbehovet som kommer med elektrifieringen av samhället.

Malin Eriksson, elmarknadschef på Helsinge Elhandel, välkomnar förvärvet:

        Fyrfasen och Helsinge Elhandel är två bolag med lika värderingar, och vi verkar båda för en trygg och schysst elmarknad. Vi var bland annat två av de första elhandelsbolagen på marknaden att certifieras enligt Schysst elhandel. Vi ser oerhört positivt på detta förvärv där vi får fortsätta att verka för våra kunder, samtidigt som vi får nya kollegor att dela erfarenheter med. Det kommer att göra oss ännu bättre.

 

Om Helsinge Elhandel

Helsinge Elhandel är ett lokalt och småskaligt elhandelsbolag med förankring i södra Hälsingland. Här har man bedrivit elhandel sedan 2011 men bolagets historia där elproduktion och distribution ingår, går långt tillbaka. Sedan moderbolaget AB Edsbyns Elverk såldes till Ellevio i november 2021 har elhandelsdelen varit till försäljning. Nu går man en ny framtid tillmötes ihop med Fyrfasen.

Om Fyrfasen Energi
Från att ha sålt elavtal sedan 1998 är Fyrfasen idag en heltäckande energipartner, kärnverksamheten innefattar elhandel men stora satsningar görs även för utbyggnaden av elbilsladdning och solceller. Bolaget har sitt huvudsäte i Sveg med filialkontor i Ånge, Sundsvall och Funäsdalen. Fyrfasen är en del av Härjeånskoncernen som producerar förnybar energi i elva vattenkraftverk, tillverkar pellets av restprodukter från sågindustrin, bygger ut fibernätet och ansvarar för att underhålla och utveckla elnätet för framtiden.

Om Ellevio
Med nära en miljon kunder är Ellevio ett av Sveriges största elnätsföretag. Vi tar en aktiv roll i resan mot ett fossilfritt samhälle. Våra elnät är ryggraden som kopplar ihop producenter och konsumenter av el, som möjliggör mer förnybar elproduktion, elektrifiering av transporter och industri och som skapar förutsättningar för nya klimatsmarta tjänster för våra kunder. Vi har drygt 500 anställda och sysselsätter totalt 3 000 personer runt om i landet. Vi ägs av pensionsförvaltarna Folksam, Första AP-fonden, Tredje AP-fonden och OMERS Infrastructure. Läs mer på 
ellevio.se

på bilden från vänster, Malin Eriksson, Helsinge Elhandel, Cecila Norberg, VD Fyrfasen Energi och Annica Persson, Helsinge Elhandel.