Den extra bolagsstämman fattade de beslut som var nödvändiga för fullbordande av Ellevios uppköpserbjudande.

I övrigt fattades inte några beslut av betydelse för bolagets aktieägare.

De aktieägare som önskar avyttra sina aktier har fortfarande möjlighet att göra detta genom att acceptera Ellevios uppköpserbjudande. Ellevio kommer att erbjuda en förlängd acceptfrist till och med fredagen den 19 november klockan 17.00.

Handeln med aktierna i AB Edsbyns Elverk på Pepins Market återupptas i morgon torsdag den 4 november och pågår till och med måndag den 8 november kl 16.

Handeln fram till och med den 8 november blir den sista med bolagets aktier och aktien avförs därefter från Pepins Market.

Läs mer om Ellevios erbjudande på www.ellevio.se/bud-Edsbyns-Elverk.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Björn Myhrberg, styrelseordförande
Tel: 070-259 29 99, e-post: bjorn.myhrberg@abersten.com

Nils Andersson, verkställande direktör
tel:070-344 57 42, e-post: nils.andersson@edsbynselverk.se