Koncern

Jan Delin

Redan 1906 bildades AB Edsbyns Elverk, som idag är en koncern med ca: 20 medarbetare.
I koncernen finns dotterbolagen Elektra Nät AB, och AB Helsinge Elhandel.

AB Edsbyns Elverk ägs av knappt 700 aktieägare, varav de flesta har anknytning till Ovanåker i Hälsingland.

Vattenkraft, elhandel och elteknik
Ur fyra vattenkraftstationer i älven Voxnan produceras el av AB Edsbyns Elverk som även säljer administrativa tjänster till dotterbolagen.
Elen distribueras av Elektra Elnät AB till kunder inom bolagets koncessionsområde, beläget i Ovanåkers kommun.
Elhandel med kunder över hela landet bedrivs genom AB Helsinge Elhandel.

VD i AB Edsbyns Elverk heter Nils Andersson, och nås på telefonnummer 0271-27 401.

Läs mer om övriga bolagen

Elektra Näts webbplats »
Helsinge Elhandels webbplats »