Redan 1906 bildades AB Edsbyns Elverk.

I koncernen finns dotterbolagen Edsbyns Elnät AB och AB Helsinge Elhandel. AB Edsbyns Elverk ägs av Ellevio.

Elhandel och elteknik

Elen distribueras av Edsbyns Elnät AB till kunder inom bolagets koncessionsområde, beläget i Ovanåkers kommun.

Elhandel med kunder över hela landet bedrivs genom AB Helsinge Elhandel.

VD i AB Edsbyns Elverk heter Nils Andersson, och nås på telefonnummer 0271-27 401.

Läs mer om våra dottebolag

Edsbyns Elnäts webbplats »
Helsinge Elhandels webbplats »

Nils Andersson
VD

Tel 0271-27 401