Redan 1906 bildades AB Edsbyns Elverk.

I koncernen finns dotterbolagen Edsbyns Vattenkraft AB, Edsbyns Elnät AB och AB Helsinge Elhandel. AB Edsbyns Elverk ägs av Ellevio.

Vattenkraft, elhandel och elteknik

Ur fyra vattenkraftstationer i älven Voxnan produceras el av Edsbyns Vattenkraft AB som även säljer administrativa tjänster till dotterbolagen.

Elen distribueras av Edsbyns Elnät AB till kunder inom bolagets koncessionsområde, beläget i Ovanåkers kommun.

Elhandel med kunder över hela landet bedrivs genom AB Helsinge Elhandel.

VD i AB Edsbyns Elverk heter Nils Andersson, och nås på telefonnummer 0271-27 401.

Läs mer om våra dottebolag

Edsbyns Elnäts webbplats »
Helsinge Elhandels webbplats »

Nils Andersson
VD

Tel 0271-27 401