You are currently viewing Vädersäkring av Vallhagalinjen​

Under första kvartalet 2016 byggde Elektra Nät om Vallhagalinjen. De bytte ut blankledning mot isolerade BLL241. Det innebär isolerad, vädersäkrad ledning, samt en förstärkning av kapaciteten med grövre ledningar som klarar högre effekt.

Ny nätstation

Samtidigt byggdes även en ny nätstation med fjärrstyrda lastfrånskiljare. Den är knytpunkten för tre linjer, väster om Edsbyn. Linjen byggdes i befintlig ledningsgata, men i nya stolpar.