Välkommen till AB Edsbyns Elverk (publ)

AB Edsbyns Elverk producerar el ur fyra vattenkraftstationer i älven Voxnan och bedriver elhandel samt säljer administrativa tjänster till våra dotterbolag.

Vi är även ägare till Helsinge Elhandel som säljer el.

VD är Nils Andersson

Mer information finns under ”koncern”.

Så hanterar vi dina personuppgifter

Här kan du läsa en kortare variant av hur vi hanterar och behandlar dina personuppgifter

Här kan du läsa vår Dataskyddspolicy i sin helhet

Nils Andersson
VD