Renovering av Bornforsens kraftstation G1

Renovering av Bornforsen1.

Under drygt ett år renoverade vi Bornforsen1. Kraftstationen som ursprungligen är byggd 1938, har nu fått en rejäl uppgradering.
Turbinerna har skickats på renovering lika som själva generatorn.
Även vid dammen och intagsgrinden har omfattande renoveringsarbeten pågått.

En helt ny styrning av stationen har också installerats, och nu hoppas vi att stationen ska fungera felfritt i många år framåt.