Renovering av utskovslucka vid Strömbron

Renovering av utskovslucka vid Strömbron