information

Information till aktieägare

Till dig som är aktieägare i AB Edsbyns Elverk

Hej!

Du fick för en tid sedan information från oss på Ellevio om vårt bud på Edsbyns Elverk. Där ingick också en anmälningssedel.

Eftersom det uppstått frågor om processen så bifogar vi en ny anmälningssedel där det tydligt framgår att ingen försäljning av dina aktier sker innan den extra bolagsstämman den 3 november ; trots att du behöver skicka in anmälningssedeln senast den 22 oktober om du vill acceptera erbjudandet.