Hej!

Du fick för en tid sedan information från oss på Ellevio om vårt bud på Edsbyns Elverk. Där ingick också en anmälningssedel.

Eftersom det uppstått frågor om processen så bifogar vi en ny anmälningssedel där det tydligt framgår att ingen försäljning av dina aktier sker innan den extra bolagsstämman den 3 november ; trots att du behöver skicka in anmälningssedeln senast den 22 oktober om du vill acceptera erbjudandet.

Erbjudandet är villkorat att extrastämman röstar för att lyfta hembudet på A-aktier. Om stämman röstar nej, så blir det ingen affär och aktierna återförs till ditt konto.
Som aktieägare är du som vanligt välkommen till stämman, men om du inte vill gå kan du enkelt skicka in en fullmakt till SEB Emissioner AB03, 106 40 Stockholm.
Fullmakt finns att ladda ner på www.ellevio.se/bud-edsbyns-elverk.

Om du accepterar erbjudandet är alltså anmälan bindande, men affären kommer bara att genomföras om extrastämman röstar för att ta bort hembudet på A-aktier. Du kan läsa mer om detaljerna i Erbjudandehandlingen.

Många aktieägare har redan skickat in sin anmälningssedel. Om det gäller dig så behöver du inte skicka in på nytt.

Vi vill också förtydliga att inga förutsättningar för affären har förändrats utan detta är bara ett förtydligande av villkoren.

Bästa hälsningar Johan Lindehag, vd Ellevio